• რამდენი ქართველი ცხოვრობს საზღვარგარეთ

    ქართველების განსახლების შესახებ ბევრი მითი თუ მოსაზრებაა, რომლებიც საკითხის სპეციფიკიდან გამომდინარე ისეა ერთმანეთში გადახლართული, ძნელია გაარკვიო სად იწყება სიმართლე და სად მითი. ამ ყველაფერს კი, თავის მხრივ საკითხის სირთულეც უწყობს ხელს – მიგრაცია მსოფლიოს ერთერთი მნიშვნელოვანი გლობალური გამოწვევაა, რისი მასშტაბების…